Acord prelucrare date personale


Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către ELITE HEALTHCARE SRL, în vederea soluționării cererii referitoare la acordare de servicii medicale.

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. Am luat la cunoștință că, în conformitate cu art. 3 alin (b) și (c) al Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, următorii termeni sunt definiți astfel:

  • Prelucarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;< /li>
  • stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Am luat la cunoștință de protocolul de informare al pacienților referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate adresat pacienților ELITE HEALTHCARE SRL.

Am luat la cunoștință că datele cu caracter personal pot fi dezvaluite oricăror persoane fizice sau juridice de drept public și privat și structurile teritoriale ale acestora ce urmează sa fie implicate în soluționarea cererii menționate anterior.

Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, am dreptul de acces, de opoziție și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției.

Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea soluționării cererii menționate anterior.